Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
LISTA KANDYDATÓW na stanowisko Specjalisty ds. Polityki Senioralnej w Starostwie Powiatowym w Mikołowie
LISTA KANDYDATÓW na stanowisko Specjalisty ds. Polityki
Senioralnej w Starostwie Powiatowym w Mikołowie
14.02.2019 więcej
LISTA KANDYDATÓW na stanowisko Specjalisty ds. Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Mikołowie
LISTA KANDYDATÓW na stanowisko Specjalisty ds. Osób
Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Mikołowie
14.02.2019 więcej
LISTA KANDYDATÓW na stanowisko Kierownika Biura Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Mikołowie
LISTA KANDYDATÓW na stanowisko Kierownika Biura Ochrony
Środowiska w Starostwie Powiatowym w Mikołowie
14.02.2019 więcej
LISTA KANDYDATÓW na stanowisko Informatyka w Wydziale Informatyki w Starostwie Powiatowym w Mikołowie
LISTA KANDYDATÓW na stanowisko Informatyka w Wydziale
Informatyki w Starostwie Powiatowym w Mikołowie
14.02.2019 więcej
LISTA KANDYDATÓW na stanowisko Podinspektora w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Mikołowie
LISTA KANDYDATÓW na stanowisko Podinspektora w Biurze Rady
Starostwa Powiatowego w Mikołowie
14.02.2019 więcej
Wyniki naboru: Audytor Wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Mikołowie
Wyniki naboru: Audytor Wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w
Mikołowie
31.01.2019 więcej
Wyniki naboru: Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu - Biuro Rejestracji Pojazdów
Wyniki naboru: Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu -
Biuro Rejestracji Pojazdów
31.01.2019 więcej
STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Specjalisty ds. Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Mikołowie
STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO PRACY Specjalisty ds. Osób Niepełnosprawnych w
Starostwie Powiatowym w Mikołowie
28.01.2019 więcej
STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektor w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Mikołowie
STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO PRACY Podinspektor w Biurze Rady Starostwa
Powiatowego w Mikołowie
28.01.2019 więcej
STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Specjalisty ds. Polityki Senioralnej w Starostwie Powiatowym w Mikołowie
STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO PRACY Specjalisty ds. Polityki Senioralnej w
Starostwie Powiatowym w Mikołowie
28.01.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się