Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Nabór na wolne stanowisko pracy na stanowisko Referenta w Biurze Zarządu
Nabór na wolne stanowisko pracy na stanowisko Referenta w Biurze
Zarządu
09.03.2020 więcej
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. Bhp
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Specjalista ds. Bhp
06.03.2020 więcej
Nabór na wolne stanowisko pracy na stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Gospodarki
Mieniem i Zamówień Publicznych
02.03.2020 więcej
Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor Komórka
organizacyjna: Wydział Organizacyjno-Administracyjny
02.03.2020 więcej
Informacja dotycząca naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych
Informacja dotycząca naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale
Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych
21.02.2020 więcej
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Młodszy Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii i
Katastru
21.02.2020 więcej
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
21.02.2020 więcej
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Główny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i
Katastru
21.02.2020 więcej
Nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalisty do spraw BHP
Nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalisty do spraw BHP
13.02.2020 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO STARSZEGO SPECJALISTY W BIURZE ZARZĄDU STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO STARSZEGO SPECJALISTY
W BIURZE ZARZĄDU STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE
06.02.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się